In een gezamenlijke, groene tuin en op schoolpleinen krijgen we ook te maken met speelvoorzieningen. Wij maken hier onderscheid tussen speeltoestellen (schommel, glijbaan) en speelaanleidingen (klimboom, stappalen). Veiligheid is hier uiteraard het meest belangrijk. Daarom vraagt de inrichting om de juiste kennis en vakmanschap. Voor de installatie van speeltoestellen werken wij nauw samen met onze partners. Samen kunnen we waarborgen dat de plaatsing nauwkeuring gebeurt en dat een ieder veilig kan spelen.