Je hebt onkruid en onkruid. Wij zijn blij met iedere berm waarin de grassen en onkruiden wat langer blijven staan. Dit stimuleert de biodiversiteit. Maar… wij begrijpen natuurlijk ook wel dat dit groen niet overal even handig is. Denk aan het terrein bij een autogarage of het trottoir bij seniorenappartementen bijvoorbeeld. Het is toch wel praktisch en veilig als dit altijd netjes wordt bijgehouden. Het onkruid op deze terreinen beheren we met heet water. Dit is een milieuvriendelijke methode om ervoor te zorgen dat bestrating toegankelijk en veilig blijft. Heet water (om en nabij 96 graden) zorgt ervoor dat bovengrondse delen van de plant afsterven. Uit onderzoek door universiteiten is gebleken dat onkruid bestrijden met heet water de meest effectieve en milieuvriendelijke manier is.

Duurzame methodes

In 2016 werd het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verboden. Helaas heeft de overheid vorig jaar dit verbod ingetrokken. Dat betekent dat groenvoorzieners op dit moment chemische bestrijdingsmiddelen wel weer mogen gebruiken. Hoewel het gebruik van chemische middelen ook voordelen kent (minder arbeidsintensief, kostendrukkend), hebben wij er heel bewust voor gekozen de chemische middelen voor altijd aan de kant te zetten. Dit past niet bij het groene karakter van InGroen Projecten.

Voor verhardingen gebruiken wij de volgende methodes: heet water en stoom, borstelen, strimmen en vegen. Op dit moment zijn wij, in samenwerking met één van onze partners, bezig met de ontwikkeling van een nog efficiëntere manier van heet water onkruidbestrijding. Met heet water worden de cellen van het onkruid beschadigd, waardoor de plant gestrest raakt en de plant met wortel en al afsterft door uitputting. Deze methode is niet schadelijk voor onze gezondheid en het milieu.

Tussen de beplanting maken we veelal gebruik van handgereedschappen voor het verwijderen van ongewenste planten.