InGroen Projecten heeft er in 2017 voor gekozen om volledig te focussen op het vergroenen van de binnen- en buitenruimte. De zoektocht naar duurzame oplossingen en innovaties is een groot onderdeel geworden van het bedrijf. We doen ons uiterste best om continu enige harmonie tussen ‘People, Planet, Profit’ te vinden:

  • Socialer ondernemen: hoe kunnen wij onze medewerkers helpen vitaal te worden en te blijven? Geven we hen voldoende uitdagingen?
  • Milieu: een mens is maar heel kort op deze aarde. Dat realiseren we ons goed. Aan ons dus de taak om de aarde netjes door te geven aan volgende generaties. Hoewel onze producten en diensten natuurlijk een heel groen karakter hebben, maken we hier ook bewuste keuzes in. Zo werken we in de aanleg eigenlijk altijd met inheemse beplanting: planten die van nature in een bepaald gebied thuishoren. Ook besteden we extra veel aandacht aan het onderhouden van (bedrijfs)tuinen: we houden rekening met alle seizoenen in het jaar, maar ook met de biodiversiteit. Maar onze medewerkers bekijken het vanuit een nog groter geheel en denken graag mee met de opdrachtgever. Moet de dakbedekking binnen een aantal jaar vervangen worden? Is het dan wel verstandig om hier een groendak overheen te leggen of wachten we tot de dakbedekking vervangen is? Gaan we nu een volledig groen schoolplein aanleggen of wachten we tot de renovatie van het gebouw helemaal klaar is? Aandacht voor de juiste keuzes betekent ook dat we soms even op de rem moeten trappen.
  • Door proactief met het thema duurzaamheid bezig te zijn, lopen we voor op het grote deel van de branche en maken wij van uitdagingen kansen voor ons bedrijf.

 

NL Greenlabel

InGroen Projecten is een trotse NL Professional.

In 2012 werd NL Greenlabel opgericht door tuin- en landschapsontwerper Nico Wissing en groenpionier Lodewijk Hoekstra om concrete handvatten te kunnen geven om de buitenruimte te verduurzamen. NL Greenlabel helpt om duurzame ambities meetbaar te maken en daadwerkelijk te komen tot een aantoonbare gezonde woon-, werk- en leefomgeving waarbij groen en duurzaam centraal staan. NL Greenlabel inspireert en verbindt mensen met elkaar die duurzame keuzes willen maken bij de inrichting van bijvoorbeeld tuinen, parken, bedrijventerreinen en woonwijken.

De NL Professional is een belangrijke schakel tussen burgers, bedrijfsleven en overheden die oplossingen aandraagt voor problemen als hittestress, wateroverlast en bijvoorbeeld de bij- en vlindersterfte.

Meerdere keren per jaar komen de NL Professionals bij elkaar waarbij we worden geprikkeld om te komen tot innovatieve toepassingen en oplossingen. Zo kunnen we duurzaamheid, vanaf het ontwerp tot aan realisatie en beheer, borgen en maken we de wereld groener en gezonder.

We merken dagelijks het gebrek aan kennis voor wat betreft de duurzame inrichting van de buitenruimte. NL Greenlabel geeft ons inspiratie en motivatie om het echt goed te willen doen en de opgedane kennis te verspreiden.