Wat is de waarde van groen?

InGroen Projecten richt zich volledig op het vergroenen van de buitenruimte. Dat wil niet zeggen dat wij helemaal geen verhardingen of andere grijze materialen gebruiken, maar we denken er in de ontwerpfase wel extra goed bij na. Er zijn tegenwoordig steeds meer harde materialen met een groen karakter: van gerecycled materiaal bijvoorbeeld of ontworpen met een waterdoorlaatbaar profiel. Ook mogen we steeds meer parkeerplaatsen bestraten met grastegels: een praktische invulling, maar wel met een groene uitstraling. Daar worden we blij van.

Groen is zo veel waard. We sommen de vele voordelen even voor je op:

  • Een groene leefomgeving leidt tot 25% minder depressies, 15% minder migraineaanvallen, 23% minder astmapatiënten en 15% minder mensen die lijden aan obesitas;
  • Een park van één hectare, bestaande uit loofbos, gras en riet, vangt 2.2 ton koolstof per jaar af;
  • Jaarlijks overlijden 12.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Een boom met een diameter van 50cm vangt jaarlijks 500 gram fijnstof af, wat gelijk staat aan 7500 autokilometers.

Ja, groen is veel waard.

Maar dat is nog lang niet alles:

  • Bomen zorgen voor verkoeling. Eén boom heeft op een zonnige dag een koelvermogen van 20-30 kW. Eén boom staat hiermee gelijk aan 10 airco’s;
  • Wanneer 10% van het tuinoppervlak in een gemeente wordt omgezet van versteend naar een levende, groene tuin, stroomt er 85.000.000 liter minder water in het riool;
  • Huizen omgeven met groene en blauwe elementen hebben een hogere WOZ-waarde van gemiddeld 6-12%, oplopend tot 30%;
  • Een tuin, maar ook groendaken en groene gevels, zorgen ervoor dat er meer voedsel beschikbaar is voor vlinders, bijen en bedreigde stedelijke soorten zoals de gierzwaluw en de dwergvleermuis.
  • Gezamenlijke activiteiten brengen burgers dichter bij elkaar. Een buurt(moes)tuin geeft een enorme positieve bijdrage aan de sociale cohesie.
  • Groen en blauw in de wijk vergroten de waterbergingscapaciteit en dragen bij aan een klimaat-adaptieve gemeente

Groen heeft een magisch karakter. Groen lijkt veel problemen van nu op te kunnen lossen en/of te kunnen voorkomen. Wij zijn dan ook enorm trots op ons team met groenmakers!