Groene daken

Extensief en intensief, hoe werkt dat nou precies?

Een stukje geschiedenis

Groendaken zijn daken waarvan het platte of hellende deel hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. De eerste groendaken van Europa bevonden zich in Scandinavië waar graszoden op teelaarde werden aangebracht en als dakbedekking werden toegepast. Vanaf de jaren ’60 werden groendaken in Duitsland gebruikt om de natuur de stad in te brengen. Na vele onderzoeken zijn groendaken daarna begonnen aan een grote opmars. En niet zonder reden…

Extensieve groendaken (of vegetatiedaken) komen wij in de polder regelmatig tegen. Extensieve groendaken zijn begroeid met vetplanten (sedum) en kruiden. Deze daken hebben weinig onderhoud nodig en behoeven geen ingewikkelde dakconstructie. Grofweg hebben extensieve groendaken een substraatlaagdikte van 3-15cm en een gewicht per m² van 30 (alleen sedumvegetatie) tot 150 kilo (Sedum-gras-Kruidenvegetatie). In verhouding met een intensief groendak zijn de aanleg- en onderhoudskosten relatief laag.

Intensieve groendaken worden ook wel daktuinen genoemd en zijn dan ook vergelijkbaar met ‘gewone’ tuinen. Een intensief groendak bevat grassen, kruiden, struiken en eventueel ook bomen. Zelfs dakterrassen en bijvoorbeeld vijvers zijn mogelijk. In sommige steden worden daken gebruikt om stadsparken op te bouwen. Bij gebrek aan ruimte een geweldig idee, maar… Deze groendaken vergen veel onderhoud en vormen een sterke belasting voor het dak. Voor deze daken is een aangepaste dakconstructie noodzakelijk.

Voordelen

 • Groendaken bufferen regenwater en vangen afvoerpieken op van hevige buien zodat het riool niet overbelast kan raken;
 • De planten op een groendak zorgen ervoor dat de CO2-uitstoot wordt beperkt;
 • Een groendak werkt geluidsisolerend: niet alleen lawaai van neerslag wordt verminderd, maar ook omgevingsgeluiden (zoals treinen en vliegtuigen) worden gedempt;
 • Groendaken verrijken de biodiversiteit in bebouwd gebied (meer bloemen, vlinders, vogels en insecten). In steden worden groendaken gebruikt om het feit dat er niet voldoende leefruimte is voor het ‘kleine leven’ te compenseren;
 • De beplanting van een groendak haalt fijnstof, wat ontzettend schadelijk is voor de gezondheid, gedeeltelijk uit de lucht;
 • Het heeft een warmte-isolerende werking. In de zomer blijven woningen koeler door het groene dak, in de winter houdt het dak juist warmte vast (door faseverschuiving).

Nadelen

Wij zijn natuurlijk heel erg positief over groene daken, maar het zou niet eerlijk zijn als wij geen nadelen noemen, dus:

 • Ook op groendaken (en zeker op intensieve) kan onkruid groeien;
 • Groendaken trekken de aandacht van vogels en andere dieren die graag in het materiaal op zoek gaan naar iets eetbaars;
 • Lekkages zijn moeilijker op te sporen en te verhelpen;
 • Ook een extensief groendak heeft onderhoud nodig (ongeveer twee keer per drie jaar).

Makkelijk toepasbaar

De opbouw van een groendak is uiteraard afhankelijk van het soort dak. Voor de meeste daken is er een mogelijkheid voor een groendak. Echter, bij gebouwen en/of daken ouder dan 10 jaar is een keuring noodzakelijk. Hoewel een lichtgewicht groendak een gewicht bevat van ongeveer 30 kilo per m² kan het zijn dat het dak er (op dit moment) niet geschikt voor is.

De meest gebruikte systeemopbouwen zijn:

 • Plat groendak (0-5°)
 • Licht hellend groendak (5-25°)
 • Sterk hellend groendak (25-40°)
 • Lichtgewicht groendak (0-15°)
 • Biodivers groendak

We kunnen nog veel meer schrijven over groene daken en natuurlijk ook over groene gevels en alle voordelen hiervan, maar we vinden het veel leuker om erover te vertellen.