Groene schoolpleinen zijn goed voor de gezondheid, beweging en het concentratievermogen van het kind. Daarnaast heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat kinderen sneller vrienden maken op een groen schoolplein en zich minder vaak alleen voelen. Op een groen schoolplein is namelijk voor ieder kind wat te doen en dat betekent dat er minder aandacht is voor pesterijen.

InGroen Projecten heeft ruime ervaring in het begeleiden van scholen vanaf de eerste fase tot ver na de aanleg tijdens het onderhouden van het groene schoolplein. Iedere school heeft haar eigen projectbegeleider. In het proces naar een groen schoolplein onderscheiden we vier verschillende fases.

De vier fasen

  1. In de voorbereidingsfase zorgen we ervoor dat alle betrokken partijen geïnformeerd worden. Dit gaat niet alleen om de leerlingen en leerkrachten, maar ook om de ouders, buurtbewoners en bijvoorbeeld de gemeente. We informeren hen en laten de diverse betrokkenen meedenken aan de plannen. Vaak geven we de leerkrachten de gelegenheid om het plein in de groepen te bespreken of we vragen hen de kinderen een tekening te maken van het nieuwe schoolplein. Deze sessies zorgen altijd voor nieuwe ideeën. In de ontwerpfase gooien we al deze ideeën op tafel. Soms is de input van kinderen niet haalbaar, omdat ze te kostbaar of te onveilig zijn of omdat het simpelweg niet mogelijk is om het geïnitieerde te construeren, maar er kunnen ook hele leuke elementen bij zitten die wel een plekje in het ontwerp kunnen krijgen. Door alle partijen zo veel mogelijk bij het proces te betrekken, kunnen we ook kijken of zij wellicht in de gelegenheid zijn een fysieke bijdrage te leveren tijdens de aanlegfase. In deze fase maken we ook een begin met de zoektocht naar financiële middelen. Vaak zijn er voor de realisatie van groene schoolpleinen diverse subsidiemogelijkheden.
  2. In de ontwerpfase pakken we alle informatie uit de voorbereidingsfase erbij. We gaan aan de slag met een concept ontwerp en daarbij maken we een begroting. Uiteraard staan hier de wensen en de mogelijkheden van de school centraal. Het concept ontwerp en de bijbehorende begroting is ook belangrijke informatie voor de subsidieaanvraag. Nadat het concept ontwerp door alle betrokkenen bekeken is en een ieder de mogelijkheid heeft gekregen feedback te geven, gaan we aan de slag met het definitieve ontwerp.
  3. In de aanlegfase kijken we goed naar het tempo wat de school kan bijhouden. Soms is het financieel niet mogelijk om het gehele plein in één keer aan te pakken. Hoewel we meestal een ontwerp maken voor het gehele plein, wordt de aanleg dan direct al in twee fases verdeeld. Maar ook de aanleg van één grote fase wordt vaak nog verdeeld in meerdere kleine. Sommige scholen kiezen er heel bewust voor om de aanleg in samenwerking met leerkrachten, ouders en buurtbewoners aan te gaan. Dit gebeurt dan onder onze professionele begeleiding. Andere scholen besteden de aanleg volledig uit. Beide mogelijkheden heeft zijn voor- en nadelen. Onze ervaring is wel dat mensen die geholpen hebben bij de aanleg van het plein zich in een later stadium sneller verantwoordelijk voelen voor het behoud van het plein en dit kan in de onderhoudsfase heel goed van pas komen…
  4. Het onderhoud van het groene schoolplein vraagt absoluut meer dan die van een ‘grijs’ schoolplein en dat is natuurlijk niet zo raar: groen groeit! Aan de hand van een onderhoudskalender wordt bepaald wie op welk moment wat doet. De eerste jaren na de aanleg zal het onderhoud het meest intensief zijn. Verderop in de ontwikkeling zal dit steeds een beetje minder worden. In de eerste fase zijn wij nauw betrokken bij het onderhoud van het plein, maar na twee jaar proberen we zo veel mogelijk werkzaamheden overgedragen hebben aan de (groengroep van de) school.

Nieuwsgierig geworden naar wat InGroen Projecten voor jullie situatie kan bieden? Uiteraard kunnen we altijd langskomen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!