Procesbegeleiding

We kunnen een hele website vullen met informatie over groene schoolpleinen, maar dat gaan we niet doen. We wijzen er iedere keer op dat we veel liever in contact komen met scholen om het hele verhaal rondom ‘een stukje natuur bij school’ te vertellen.

   

Begeleiding in de transitie

De transitie van een grijs naar een groen schoolplein is niet zomaar geregeld. Daarnaast hebben schooldirecteuren ook nog heel veel andere dingen aan hun hoofd. Daarom helpen wij ze graag in het gehele proces. Zo nemen we de schooldirecteur of eventuele andere verantwoordelijken veel werk uit handen. Het proces is op te delen in 5 fasen:

  • De voorbereidingsfase: hierin bepalen we precies wat de school verwacht van het groene schoolplein. Hieronder valt ook concrete voorlichting over de verschillende aspecten van het groene plein. De behoefte hieraan is niet alleen bij de leerkrachten groot, maar ook bij de kinderen, ouders en buurtbewoners. Aan ons de taak om hier vanuit onze vakkennis over te vertellen waarbij wij duidelijk aangeven wat er allemaal komt kijken bij een groen schoolplein. Het is belangrijk om een reëel beeld te geven aan alle betrokkenen.
  • Planvorming: in deze fase gaan we kijken naar de wensen van de school en of deze wensen haalbaar zijn. Wat moet er allemaal terugkomen op het groene schoolplein en past dat in het budget? Zijn er subsidies te verkrijgen? Ook kijken we onder andere wanneer we kunnen starten met de aanleg en hoe lang het project gaat duren.
  • Ontwerpfase: het is voor ons iedere keer weer een uitdaging om een schoolplein te ontwerpen en er een samenhangend geheel van te maken. We houden in het ontwerp rekening met de visie van de school op speelnatuur. Daarnaast spelen de behoeften van de kinderen natuurlijk mee. We zijn iedere keer weer op zoek naar een balans in spel- en speelmogelijkheden, rust, overzicht en een positieve prikkeling van de zintuigen. Uit duurzaam oogpunt proberen we zoveel mogelijk natuurlijke materialen te (her-)gebruiken. Daarnaast voegen we verschillende beplanting toe aan het ontwerp om de biodiversiteit te stimuleren. Uiteindelijk ontstaat er op deze manier een reëel ontwerp voor een mooi groen schoolplein vol met uitdagingen!

  • Aanleg en oplevering: in overleg starten we met de aanleg van het groene schoolplein. We brengen alle partijen hiervan op de hoogte, ook de (betrokken) buurtbewoners. Onze eigen hoveniers zullen snel de eerste contouren van het groene schoolplein tevoorschijn toveren. Alle hulp van ouders, opa’s, oma’s, kinderen en buurtbewoners is altijd welkom; vele handen maken licht werk! De oplevering vindt vervolgens plaats en de kinderen kunnen lekker gaan spelen en ontdekken op hun nieuwe plein.
  • Onderhoudsfase: het succes van een groen schoolplein wordt met name bepaald door het onderhoud nadat het is aangelegd. Het is natuurlijk de bedoeling dat de school na een aantal jaren nog steeds een mooi schoolplein heeft. Scholen kunnen kiezen om het onderhoud in eigen beheer te houden, maar het is ook mogelijk dat wij een aantal keer per jaar langs komen voor een goede onderhoudsbeurt. Aan de hand van een onderhoudsagenda kunnen scholen lezen welke onderhoudswerkzaamheden er zijn en op welk moment deze nodig zijn. Wij ondersteunen de scholen graag door advies te geven over het beheer en onderhoud.

Neem snel contact met ons op voor meer informatie:

Esmée Milan Bezema, Projectbegeleider

06 – 38121563

of mail naar info@ingroen.nl