NL Greenlabel

InGroen Projecten is een trotse NL Professional.

In 2012 werd NL Greenlabel opgericht door tuin- en landschapsontwerper Nico Wissing en groenpionier Lodewijk Hoekstra om concrete handvatten te kunnen geven om de buitenruimte te verduurzamen. NL Greenlabel helpt om duurzame ambities meetbaar te maken en daadwerkelijk te komen tot een aantoonbare gezonde woon-, werk- en leefomgeving waarbij groen en duurzaam centraal staan. NL Greenlabel inspireert en verbindt mensen met elkaar die duurzame keuzes willen maken bij de inrichting van bijvoorbeeld tuinen, parken, bedrijventerreinen en woonwijken.

De NL Professional is een belangrijke schakel tussen burgers, bedrijfsleven en overheden die oplossingen aandraagt voor problemen als hittestress, wateroverlast en bijvoorbeeld de bij- en vlindersterfte.

Meerdere keren per jaar komen de NL Professionals bij elkaar waarbij we worden geprikkeld om te komen tot innovatieve toepassingen en oplossingen. Zo kunnen we duurzaamheid, vanaf het ontwerp tot aan realisatie en beheer, borgen en maken we de wereld groener en gezonder.

We merken dagelijks het gebrek aan kennis voor wat betreft de duurzame inrichting van de buitenruimte. NL Greenlabel geeft ons inspiratie en motivatie om het echt goed te willen doen en de opgedane kennis te verspreiden.

NL Tuinlabel

Het Tuinlabel maakt duurzaamheid van eigen tuin meetbaar. Draag bij aan een betere wereld:

  • Creëer een gezonde, natuurlijke leefomgeving;
  • Vang regenwater op ten behoeve van borderbeplanting;
  • Zorg voor meer biodiversiteit;
  • Koel de omgeving door toepassing van groen.