Groenonderhoud en Terreinbeheer

Bij ons groenonderhoud en terreinbeheer geven we de voorkeur aan ecologisch groenbeheer. Het behoud van inheemse flora en fauna staat hierbij voorop. Wij maken geen gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Van een kleine tuin tot een groot bedrijfsterrein: wij kunnen u helpen met een totaal onderhoudsprogramma. Samen bepalen we hoe intensief dit programma (van frequent tot minder frequent) eruit komt te zien. Bij ons staat duurzaamheid hierin centraal.

Op regie

Ook zonder onderhoudsprogramma kunnen wij onderhoudswerkzaamheden voor u uitvoeren. Dit doen we aan de hand van een uitgebrachte offerte of op regiebasis. Hierin kunt u duidelijk uw wensen en grenzen aangeven.