Groene Wanden en Gevels

Hoewel je groene gevels in onze gemeenten, de Noordoostpolder en Kampen, nog niet veel tegenkomt, kunnen we in stedelijk gebied spreken van een ware trend. De klimaatverandering vraagt om een slimme inrichting van de stad. Groene gevels zijn goed voor het milieu, voor de biodiversiteit en ze verfraaien de omgeving. Wat is er waar van alles wat er om ons heen geroepen wordt? De voordelen zijn in te delen in drie groepen:

  1. Milieutechnische voordelen
  2. Financiële voordelen: bespreekbaar in een persoonlijk gesprek
  3. Praktische voordelen: bespreekbaar in een persoonlijk gesprek

Milieutechnische voordelen

  • Met een groene gevel creëert u direct meerwaarde aan het gebouw. De groene gevel heeft een eigen specifiek microklimaat, afwijkend van de omringende omgeving. Afhankelijk van de hoogte, ligging en locatie van omringende gebouwen wordt de gevel blootgesteld aan zon, wind en fluctuaties van temperatuur. Tussen de gevel en het verticale groen bevindt zich een stilstaande luchtlaag. Dit zorgt voor een isolerend effect waardoor groene gevels dus functioneren als extra voor het gebouw.
  • Naast de isolerende werking zorgt een groene gevel tijdens hevige regenbuien voor een minder grote belasting van het riool. De goot onderaan de gevel vangt het regenwater op. Vervolgens wordt dit water weer gebruikt om de gevel te voorzien van vocht. De hoeveelheid water die gelijktijdig in het riool spoelt, wordt hiermee gereduceerd en daarmee wordt de kans op overstromingen verminderd.
  • In de bebouwde omgeving ligt de temperatuur hoger dan op het platteland. In Emmeloord of Kampen is het gemiddeld 3 graden warmer dan op de buitenwegen. Gebouwen en wegen absorberen de warmte en geven dit weer af. Dit verschijnsel noem je het hitte-eilandeffect. Tijdens warme periodes en hittegolven (zomer 2018!) ontstaat door het hitte-eilandeffect een extra gevaar voor de gezondheid van kwetsbare groepen zoals kleine kinderen, zieken en ouderen. Een groene gevel weerkaatst de warmte grotendeels waardoor een lagere omgevingstemperatuur ontstaat. De luchttemperatuur in de omgeving van een groene gevel kan tot 6 graden lager zijn dan bij stenen gevels.
  • Wat mensen vaak wel weten, is dat planten CO2 absorberen. De toename van CO2 wordt gezien als een van de belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde. Helaas is de toename van CO2 niet gecompenseerd met een groeiende hoeveelheid bomen en planten. Door het plaatsen van een groene gevel, wordt er een flinke bijdrage geleverd aan het verminderen van CO2 in de lucht en dus ook aan het terugdringen van het opwarmen van de aarde.
  • Naast het verminderen van de CO2 in de lucht, zorgt een groene gevel ook voor vermindering van fijnstof in de lucht. Fijnstof is één van de grootste gevaren voor de volksgezondheid: het veroorzaakt hartproblemen en verergert longziektes. Alle bladeren van een groene gevel creëren een groter oppervlakte om fijnstof af te vangen dan een gladde muur zonder groen.
  • Het laatste milieutechnische voordeel dat wij noemen, is het creëren van een belangrijke leefplek voor insecten in stedelijk gebied. De biodiversiteit wordt aanzienlijk gestimuleerd. Er zijn zelfs al diverse zeldzame soorten insecten gevonden in groene gevels.

   

Na de installatie

Voor ons is het belangrijk een groene gevel na installatie te blijven volgen. Daarom zullen wij altijd een onderhoudsprogramma aanbieden, zodat wij diverse elementen goed in de gaten kunnen houden. Sommige planten passen zich niet goed aan aan hun nieuwe leefomgeving. Dan moet deze vervangen worden door een ander soort. Voor het bevorderen van de groei heeft de groene gevel meststoffen nodig en wij controleren het eventuele irrigatiesysteem en passen deze zo nodig aan (denk aan de verschillende seizoenen). Wilt u meer informatie over groene gevels en alle mogelijkheden hiervan, neem dan contact op met Arjan.

Arjan Schwering, projectleider

06 – 22622638

of mail naar info@ingroen.nl