Groendaken

Wij zijn in het bezit van de juiste certificaten voor het aanleggen van groene daken t.b.v. de Flevolandse subsidie Groene daken en gevels 2021.

Ook ondersteunen wij u in de subsidie-aanvraag.

 

Groendaken zijn daken waarvan het platte of hellende deel hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. De eerste groendaken van Europa bevonden zich in Scandinavië waar graszoden op teelaarde werden aangebracht en als dakbedekking werden toegepast. Vanaf de jaren ’60 werden groendaken in Duitsland gebruikt om de natuur in de stad te brengen. Na vele onderzoeken zijn groendaken daarna begonnen aan een grote opmars. En niet zonder reden…

Extensief groendak

(of vegetatiedaken) komen wij in de polder regelmatig tegen. Extensieve groendaken zijn begroeid met vetplanten (sedum) en kruiden. Deze daken hebben weinig onderhoud nodig en behoeven geen ingewikkelde dakconstructie. Grofweg hebben extensieve groendaken een substraatlaagdikte van 3 tot 15 cm en een gewicht per m2 van 30 (alleen sedumvegetatie) tot 150 kilo (sedum-gras-kruidenvegetatie). In verhouding met een intensief groendak zijn de aanleg- en onderhoudskosten relatief laag.

   

Intensief groendak

worden ook wel daktuinen genoemd en zijn vergelijkbaar met ‘gewone’ tuinen. Een intensief groendak bevat grassen, kruiden, struiken en eventueel ook bomen. Zelfs dakterrassen en bijvoorbeeld vijvers zijn mogelijk. In sommige steden worden daken gebruikt om stadsparken op te bouwen. Bij gebrek aan ruimte een geweldig idee, maar… Deze groendaken vergen veel onderhoud en vormen een sterke belasting voor het dak. Voor deze daken is een aangepaste dakconstructie noodzakelijk.

Alle voordelen op een rij

  • Groendaken bufferen regenwater en vangen afvoerpieken op van hevige buien zodat het riool niet overbelast kan raken;
  • De planten op een groendak zorgen ervoor dat de CO2-uitstoot wordt beperkt;
  • Een groendak werkt geluidsisolerend: niet alleen lawaai van neerslag wordt verminderd, maar ook omgevingsgeluiden (zoals treinen en vliegtuigen) worden gedempt;
  • Groendaken verrijken de biodiversiteit in bebouwd gebied (meer bloemen, vlinders, vogels en insecten). In steden worden groendaken gebruikt om het feit dat er niet voldoende leefruimte is voor het ‘kleine leven’ te compenseren;
  • De beplanting van een groendak haalt fijnstof, wat ontzettend schadelijk is voor de gezondheid, gedeeltelijk uit de lucht;
  • Het heeft een warmte-isolerende werking. In de zomer blijven woningen koeler door het groene dak, in de winter houdt het dak juist warmte vast (door faseverschuiving);
  • Een dakbedekking gaat tot wel twee keer langer mee.

Nadelen van een groendak

Wij zijn natuurlijk heel positief over groene daken, maar het zou niet eerlijk zijn als we geen nadelen noemen, dus:

  • Ook op groendaken (zeker op intensieve) kan onkruid groeien;
  • Lekkages zijn moeilijker op te sporen en te verhelpen;
  • Ook een extensief groendak heeft onderhoud nodig (ongeveer twee keer per drie jaar).