Bestrijding Eikenprocessierups

De eikenprocessierups (Lat. naam ‘el Thaumetopoea Processionea’) komt oorspronkelijk uit Midden- en Zuid-Europa. De rups heeft zijn naam te danken aan de zoektocht naar voedsel: de eikenbladeren. In de nacht gaat hij met zijn soortgenoten ‘in processie’ op de bladeren af. Door klimaatverandering en vermindering van de biodiversiteit komt de rups nu telkens vaker in Nederland voor.

Bestrijding

De bestrijding van de eikenprocessierups kan zowel preventief als curatief. Wij pleiten voor een preventieve bestrijding door middel van het stimuleren van de biodiversiteit. Natuurlijke vijanden kunnen een plaag van de eikenprocessierups voorkomen. Dit is naar ons inziens de enige, juiste manier om het probleem op een langer termijn op te lossen. Maar wanneer het te laat is voor preventieve bestrijding en de rupsen zich op een plek bevinden waar mens en dier er hinder van ondervinden, wordt het tijd voor curatieve bestrijding. Dit doen wij door middel van het wegzuigen van de nesten. Hierbij is de bestrijder volledig ingepakt in beschermende kleding. De rupsen worden in grote bakken opgeslagen en daarna afgevoerd.

   

Duurzame bestrijding

Wij adviseren om absoluut niet zelf aan de slag te gaan met bacteriepreparaten en chemische bestrijdingsmiddelen. Ook folies en plakstrips raden wij ten zeerste af. Vooral het aanbrengen van het laatste, plakstrips, doet meer kwaad dan goed. Uit onderzoeken blijkt dat ook vele andere soorten (belangrijke!) insecten een langzame dood tegemoet gaan.